Długie, nieoczyszczone kanały wentylacyjne w budynku

Artykuł partnera.

Wentylacja to system cyrkulacji powietrza między pomieszczeniami a otoczeniem zewnętrznym, Instalacja tego typu jest niezbędna dla utrzymania zdrowia i bezpieczeństwa osób, które przebywają wewnątrz budynku. Prawidłowo działająca wentylacja pozwala na wymianę zużytego powietrza na świeże, co jest kluczowe również dla pracy urządzeń zużywających powietrze. Kanały muszą sprawnie działać zwłaszcza w obszarach zwiększonego zanieczyszczenia, gdzie występują groźne opary chemiczne. Brak ich regularnego czyszczenia może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Zagrożenia związane z zabrudzeniami kanałów wentylacyjnych

Stan kanałów wentylacyjnych w budynkach ma kluczowy wpływ na wiele procesów zachodzących w pomieszczeniach, dlatego prawo nakazuje ich regularne przeglądy. Instalacja powinna być kontrolowana i z odpowiednią częstotliwością, przynajmniej raz w roku. Czyszczenie kanałów wentylacyjnych jest niezbędne, ponieważ ich niesprawność wywołuje wiele negatywnych objawów u użytkowników. Kluczowe znaczenie ma też wymiana filtrów, zwłaszcza przed sezonem wzmożonego użytkowania systemu. Obowiązkowa jest również okresowa dezynfekcja kanałów wentylacyjnych, którą należy przeprowadzać w terminach zgodnych z wytycznymi producenta elementów oraz z zastosowaniem specjalistycznych środków. Objawy spowodowane zanieczyszczeniem instalacji bezpośrednio dotykają użytkowników pomieszczeń. Zabrudzenia kanałów prowadzą do podwyższenia temperatury i zwiększonej wilgotności powietrza, co wywołuje choroby gardła, przesuszenie skóry, bóle głowy czy podrażnienia błon śluzowych. Osoby przebywające w budynku mogą być rozkojarzone, zmęczone i długotrwale niedotlenione, co ma bardzo negatywne skutki zdrowotne.

Rodzaje zanieczyszczeń w wentylacji

W kanałach wentylacyjnych mogą występować zanieczyszczenia biologiczne i mikrobiologiczne, a także gazowe. Zależnie od ich ilości przenoszonych powietrzem do wnętrz, wpływ na bezpieczeństwo i samopoczucie użytkowników może być różny. Najbardziej narażone są osoby z osłabionym układem immunologicznym, dla których nawet nieduże stężenia zanieczyszczeń wywołują liczne komplikacje zdrowotne. W kanałach takich tworzy się środowisko optymalne dla rozwoju mikroorganizmów, takich jak bakterie i zarodniki grzybów. Wentylacja może też gromadzić zanieczyszczenia pochodzące z okresu budowy i wykańczania budynku, w tym cząstki smarów i smoły, włókna wyrobów tekstylnych, kurz i pyły. W instalacjach kumulują się one na filtrach powietrza, przewodach wewnętrznych czy powierzchniach urządzeń uzdatniających. Niektóre zanieczyszczenia przedostają się do kanałów także w sposób bezpośredni, wskutek nawiewania ich razem z powietrzem. Z tego względu bardzo ważne jest profesjonalne czyszczenie przewodów wentylacyjnych, którą realizuje firma TETON clean z użyciem odpowiednich środków, technik i sprzętów.

Proces czyszczenia kanałów wentylacyjnych

Czyszczenie kanałów wentylacji mechanicznej oraz ich dezynfekcja to usługi, które trzeba przeprowadzać cyklicznie. Pierwszym etapem zastosowanie elastycznego wałka i specjalnej szczotki obrotowej, która jest dostosowana do prostokątnych i okrągłych przewodów. Przed rozpoczęciem czyszczenia mechanicznego konieczne będzie zabezpieczenie poszczególnych stref, zwłaszcza obszaru znajdującego się pod kanałem. Z tego względu trzeba też zdemontować klapy rewizyjne. Obrotowa szczotka efektywnie rozbija drobiny brudu ze ścian, który następnie jest odciągany na zewnątrz. Dezynfekcja polega natomiast na zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych, rozpylanych specjalnymi dyszami w postaci delikatnej mgiełki. Cena czyszczenia kanałów wentylacyjnych zależy od kilku czynników. Znaczenie ma liczba przewodów i wielkość systemu, ponieważ wpływa na zakres i czas prac. Istotne są też rodzaje użytych materiałów do czyszczenia i specyfika samych zanieczyszczeń. Z tego też powodu wycena usługi zwykle realizowana jest indywidualnie, po szczegółowych oględzinach danego obiektu.