zastosowanie mikropali

Podstawą każdej budowli jest fundament. Jednak w przypadku niekorzystnych warunków wodno-gruntowych, tradycyjne fundamenty nie spełniają najlepiej swojej roli. O wiele lepszym rozwiązaniem są wtedy mikropale. Mają one też wiele innych zastosowań, m.in. jako zabezpieczenia wykopów.

Czym są mikropale?

Mikropale są rodzajem fundamentów głębokich. Zwane są także mini palami lub palami małośrednicowymi. Te elementy konstrukcyjne stosuje się w budownictwie, aby przenosić obciążenia na podłoże gruntowe. Wykorzystuje się zjawisko tarcia na pobocznicy. Jest to możliwe dzięki temu, że mini pale mają bardzo niewielką średnicę, przez co przekazują do gruntu tylko niewielkie obciążenie.

Przed zastosowaniem mikropali należy dokładnie zbadać warunki gruntowe. Ważny jest nie tylko rodzaj gruntu, ale także stosunki wodne oraz poziom wody gruntowe czy ewentualne występowanie kurzawek. Od tych parametrów oraz obciążenia budynku będzie zależało, jakiej średnicy i rodzaju pale zostaną użyte, na jakiej głębokości trzeba je osadzić i w jakim rozstawie.

Gdzie warto zastosować mikropale?

Jeszcze nie tak dawno, mikropale były wykorzystywane praktycznie tylko do wzmacniania fundamentów. Dziś mikropalowanie jest powszechne. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie grunt jest niestabilny, ma złą nośność lub jest podatny na odkształcanie.

Również wysoki stan wód gruntowych powinien skłonić projektantów do wykorzystania mikropali. Dzięki nim można wybudować budowle na gruntach bardzo różnych, nawet tak nieprzyjaznych jak torfy czy namuły. Inną zaletą mikropali jest możliwość budowania przy wysokiej wodzie gruntowej bez kosztownego odwadniania. Takim przykładem może być Rzeszów, gdzie występowanie skomplikowanych warunków gruntowych często wymusza mikropalowanie.

Najczęściej mikropale stosuje się w budownictwie jednorodzinnym. Ale doskonale nadają się także jako zabezpieczenia wykopów. Szczególnie przydatne jest to wówczas, gdy trzeba zabezpieczyć obiekty zabytkowe czy mieszkalne, które znajdują się tuż przy krawędzi przyszłego wykopu.

Za co warto docenić to rozwiązanie?

Mikropale pozwalają na skuteczne zbrojenie skarp oraz stabilizację osuwisk. Ułatwiają, a niekiedy wręcz umożliwiają montaż elementów na trudno dostępnych gruntach oraz tych, które są mocno obciążające. 

System mikropali nie tylko pozwala na wzmocnienie i zabezpieczenie wykopów, ale także ułatwia ich tworzenie i kotwienie. Pale są także wykorzystywane przy budowie mostów. Niedługo Rzeszów będzie budował nowy most, którego podpory zostaną umieszczone właśnie na systemie mikropali.

Najczęściej stosowane typy mikropali

Ogólnie można rozróżnić dwa typy pali małośrednicowych:

  • iniekcyjne, czyli formowane bezpośrednio w gruncie przez betonowanie;
  • gotowe elementy żelbetowe lub stalowe, które są wbijane, wciskane lub wwiercane w grunt.

W każdym z tych dwóch typów wyróżnia się wiele rodzajów mikropali. Ich dobór zależy od parametrów gruntu, poziomu wody gruntowej oraz przeznaczenia.  Powyższe parametry są uzyskiwane poprzez badania geotechniczne gruntu. Przy wysokim stanie wód gruntowych doskonale sprawdzają się pale iniekcyjne. Z kolei pale wciskane będą się świetnie sprawdzały w sytuacjach, gdzie niepożądane są hałas i drgania. Sprawdzą się np. w Rzeszowie przy stabilizacji zabytkowych budynków.

zalety zastoso przy fundamentachwania mikropali
Źródło: Pixabay.com

Zalety technologii mikropalowania

Mikropalowanie ma bardzo wiele zalet. Wspólnymi walorami, bez względu na typ mikropali, są minimalne osiadanie, duża sztywność osiowa oraz podobny współczynnik przenoszenia obciążeń wyciągających i wciskających. Powyższe parametry są ważne przede wszystkim dla budowlańców i projektantów.

Inwestorzy cenią mikropale za nieco inne zalety. Przede wszystkim mikropale można umieszczać w wyznaczonych miejscach przy pomocy sprzętu niewielkich rozmiarów, co pozwala użyć ich np. do naprawy istniejących już fundamentów budowli czy też w trudno dostępnych miejscach. Prace fundamentowe przy użyciu mikropali są szybkie i niezbyt uciążliwe. Możliwe są skuteczne zabezpieczenia wykopów, przy których są już budynki.

Bardzo interesująca jest możliwość zastosowania mikropali jako gruntowych wymienników ciepła, co pozwala na uzyskanie wyjątkowo ekologicznego ogrzewania. Jedną z firm oferujących usługi z zakresu budownictwa inżynieryjnego, w ty tak ze mikropali, jest http://aprofi.pl/ z okolic Rzeszowa.