Pielęgniarstwo, pomoc, studia

Pielęgniarstwo to znacznie więcej niż zawód. Pielęgniarstwo to misja, polegająca na pomocy innym. Należy pamiętać, że wybór tej ścieżki kariery powinien być uwarunkowany pasją i chęcią niesienia pomocy innym, a nie na przykład zarobkami. Pielęgniarstwo to zawód z powołania. Warto o tym pamiętać, będąc już na etapie szkoły średniej. Wiele uczelni oferuje kształcenie na kierunku pielęgniarstwo. Jedną z chętnie wybieranych uczelni jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W uniwersyteckim systemie USOS UKSW można dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, co czeka studenta w czasie studiów.

Bardzo ciekawa oferta kształcenia

Studia licencjackie, na kierunku Pielęgniarstwo, ruszyły na UKSW w lutym 2019 roku. Edukacja w tej dziedzinie przygotowuje studenta do samodzielnego wykonywania czynności w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Chodzi tu przede wszystkim o takie zadania jak:

 • świadczenie opieki zdrowotnej,
 • promocja i edukacja zdrowotna,
 • zarządzanie opieką zdrowotną,
 • działanie w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej,
 • rozwój pielęgniarskiej praktyki.

Co więcej, absolwent kierunku Pielęgniarstwo, posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego wykonywania zawodu. Dostaje on dostęp do systemu USOS UKSW o którym więcej w dalszej części artykułu.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo, mogą odbywać się w języku polskim lub angielskim. UKSW to jedyna uczelnia w Warszawie, która daje taką możliwość. Pielęgniarstwo w języku angielskim studiować mogą osoby z zagranicy, a także Polscy studenci, płynnie posługujący się językiem angielskim. To ogromna korzyść dla studentów chcących się rozwijać. Są to zupełnie darmowe studia, a pamiętajmy, w przypadku większości polskich uczelni, za obcojęzyczne studia należy zapłacić.

Czego nauczysz się na kierunku pielęgniarstwo

Cel kształcenia jest na prawdę szeroki. W czasie studiów student:

 • posiądzie niezbędna wiedzę zawodową,
 • opanuje metody, środki i formy działalności zawodowej,
 • rozwinie swoje zainteresowania, związane z zawodem,
 • ukształtuje oczekiwane przez społeczeństwo postawy,
 • uformuje swoją zawodową świadomość – głównie poprzez samorozwój i samokształcenie.

Ważne kształcenie praktyczne

Kierunek studiów, jakim jest Pielęgniarstwo, powinien nie tylko poszerzać teoretyczną wiedzę studentów, ale także, a może i przede wszystkim, postawić na kształcenia praktyczne. Dzięki temu student:

 • zrozumie przekazywane na wykładach treści, utrwali je i co najważniejsze – zapamięta,
 • będzie umiał zastosować nabytą wiedzę w praktyce oraz problematycznych sytuacjach.

Efekty kształcenia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Efekty kształcenia na studiach I-go stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, pozwalają nabyć niezbędną wiedzę, szerokie umiejętności oraz niezbędne kompetencje społeczne. Kierunek Pielęgniarstwo, wykazuje interdyscyplinarny charakter, powiązany przede wszystkim z naukami medycznymi i naukami o zdrowiu, naukami o kulturze fizycznej, a także tymi kierunkami studiów, które reprezentują wymienione dziedziny.

Opieka medyczna, pomoc pielegniarki
Źródło: Pixabay.com

Pielęgniarstwo – czy to kierunek dla każdego?

Zdecydowanie nie. Osoby wybierające tę ścieżkę kształcenia, powinny być odporne na stres i empatyczne. Jednak nie można być nad wyraz emocjonalną osobą, by nie przenosić problemów swoich pacjentów na siebie. Warto, już podczas studiów, spróbować znaleźć swój własny „złoty środek” na wyważone podejście do tematu. Co więcej, osoba chcąca działać w tym kierunku, musi uodpornić się na widok ran i krwi, a także wiele nieprzyjemnych zapachów – jak chociażby wymiociny, czy odleżyny.

Pielęgniarstwo to niezwykle potrzebny zawód i bez wątpienia bardzo przyszłościowy. Społeczeństwo zmaga się z licznymi chorobami, a lekarze, bez pomocy pielęgniarek nie byliby w stanie wydajnie funkcjonować.

Już dziś zerknij do USOS UKSW i zobacz, co zrobić, aby dostać się na pielęgniarstwo!

Pielęgniarka to zawód z powołania. Wymaga ogromnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel pielęgniarski stale rośnie. Dlatego też, warto zdecydować się na studia na kierunku Pielęgniarstwo.

Studia pielęgniarskie pozwolą zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, prawa, ale także etyki pracowniczej. Absolwent studiów pielęgniarskich będzie dysponować umiejętnościami, które umożliwią udzielanie pomocy pacjentom w każdym wieku.